مطالب توسط مدیر

خرید اینترنتی برنج

برنج ایرانی به نمونه هایی از برنج اطلاق می شود که کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت آنها در داخل کشور انجام می شود. در اغلب موارد کشت این نوع برنج ها در شمال کشور انجام می شود. به همین خاطر برنج های ایرانی را برنج شمال نیز می گویند. البته در جنوب کشور نیز […]